Dathlu Diwrnod y Llyfr yn Llanbed gyda Andrew Teilo

11:00, 7 Mawrth

Bydd Andrew Teilo’n dod i Siop y Smotyn Du ar Ddiwrnod y Llyfr eleni, sef y 7fed o Fawrth rhwng 11-1 o’r gloch i siarad am ei gyfrol cynta o straeon byrion ‘Pryfed Undydd’.

Teitl diddorol a bydd cyfle i chi ei holi am y llyfr. Bydd hefyd yn gwneud darlleniadau ohonno.

Dewch i gefnogi

Croeso i bawb 🎉