Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

18:30, 8 Mawrth

Noson i ddathlu Gŵyl Dewi gyda chawl ac adloniant yn Neuadd y pentref.  Mynediad trwy docyn i gynnwys cawl, pwdin a phaned. 

Adloniant gan Cathod Ceitho a CFfI Llangeitho.

Tocynnau ar werth yn Siop Llangeitho ac oddi wrth aelodau pwyllgor y Neuadd.

Croeso i bawb – dewch i ddathlu gyda ni.