Dathlu dydd gŵyl Dewi yn Wrecsam

1 Mawrth

Gorymdaith / Parade 1yh (Ymgynnull / Assemble 12:45pm)

Stondinau Tŷ Pawb Stalls 10yb – 4yh

Celf a Chrefft i deuluoedd / Family Craft Session 4-6pm

Cerddoriaeth Byw gan / Live Music with Meinir Gwilym a Megan Lee Music 4pm-6pm

Canol Dinas Wrecsam / Wrexham City Centre