Roc y Ddôl

11:00, 22 Mehefin

£33.25

Cerddoraeth Cymraeg gan gantorion a bandiau Cymraeg.

Lein-up yn cynnwys: Alys Williams, Ben Twthill, Candelas, Celt, Dafydd Goch a’r Dihirod, Dylan Morris a’r Band, SOAP, Tara Bandito a Yws Gwynedd

Giatiau yn agor am 11am, gyda mynediad olaf  am 6:00pm. 

ID ar gyfer mynediad dros 18

Bydd pawb o dan 18 i fod yng nghwmni oedolyn 

Bwyd a diod ar gael ar safle yn unig – Cerdyn yn unig  

Dim parcio ar y safle 

Plis sicrhewch fod gennych y cod QR yn barod i’w sganio