Dewch i blannu tatws y Pasg hwn!

12:00, 3 Ebrill

Am ddim

  • Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Llanerchaeron a Dysgu Bro Ceredigion yn eich gwahodd i fwynhau prynhawn yn y gerddi a gwella eich sgiliau rhifedd

· Dysgu sut i blannu tatws

· Penderfynu faint o datws i’w plannu

a pha fylchau i’w ddefnyddio

· Gweithio allan pryd i’w gynaeafu

  • Darperir tê a chacen

Rhaid i chi fod yn 19 oed a throsodd, ac yn byw yng Ngheredigion

I fwcio’ch lle, cysylltwch â admin@dysgubro.org.uk | 01970 633540