Tir Glas

Mewn partneriaeth â Partneriaeth Bwyd Ceredigion a Phartneriaeth Bwyd Cynaladwy

Yn cyflwyno 

Y Ffilm  Rooted – Growing a Local Food Ecosystem

Trafodaeth i ddilyn  

Chwefror 21 am 5.30

Hen Neuadd Campws Llambed / Old Hall Lampeter Campus

I archebu lle / To reserve your place

Cysylltwch â / Contact hazel.thomas@uwtsd.ac.uk / 07973840285