Diwrnod Agored Yr Hen Bost

10:00, 17 Chwefror

Cyfle i’r gymuned glywed mwy am brosiect Yr Hen Bost! Byddwn yn cynnal digwyddiad ar Ddydd Sadwrn, Chwefror yr 17fed yn y Gorffwysfan gyda teithiau o amgylch safle Yr Hen Bost am 11yb a 1yh.