Drama Kate gan Mewn Cymeriad

19:00, 12 Gorffennaf

£12 oedolyn £8 plentyn

Drama un person yn olrhain hanes brenhines ein llên, Kate Roberts. Dewch yn llu – mae’n argoeli i fod yn noson wych.