Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes

01:30, 3 Ebrill

Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes, ger Llanwnnen, Ceredigion 3 Ebrill 2024 i ddechrau am 1.30

Beirniaid:

Cerdd: Meinir Richards, Llanddarog,

Llefaru: Ann Davies, Mynachlog-Ddu

Llenyddiaeth: Delor James, Llanybydder

Celf: Aerwen Griffiths, Llanfair Clydogau

Darperir bwyd am bris rhesymol yn y festri