Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-Coch

19 Ebrill – 20 Ebrill

Nos Wener £1.00 Prynhawn Sadwrn Oedolion £3.00 Plant Ysgol £1.00 Nos Sadwrn Oedolion £4.00 Plant Ysgol £1.00

Nos Wener 19 Ebrill 2024 i ddechrau am 4 yn brydlon, a dydd Sadwrn 20 Ebrill 2024, cyfarfod y prynhawn i ddechrau am 1 a’r hwyr i ddechrau am 6.

Beirniaid: Nos Wener. Cerdd: Beca Fflur Williams, Rhydfelin. Llefaru: Elliw Dafydd, Silian

Beirniad dydd Sadwrn: Cerdd a Thlws yr Ifanc: Trystan Lewis, Llanfairtalhaiarn. Llenyddiaeth Ivoreen Williams, Saron, Rhydaman