10K Y Felinheli

17:45, 3 Gorffennaf

£17.00

Un o rasys 10K mwyaf heriol Gogledd Cymru.

Cofrestru

Mae cofrestru’n dechrau am 5.45pm ar Ffordd Lan y Môr, Y Felinheli. Mae rhifau’n cael eu rhoi ar y noson o’r man cofrestru. Bydd y ras yn cychwyn yn brydlon am 7.15pm.

Oedran

Rhaid i bob rhedwr fod dros 15 ar ddiwrnod y ras.

Y ras ei hun

Mae’r ras yn dechrau ac yn gorffen ar Ffordd Lan y Môr, Y Felinheli, a bydd y lleoliadau wedi’u nodi’n glir. Mae’r tir dan draed yn ystod y ras yn amrywio’n sylweddol.

Amseru

Bydd y ras yn cael ei hamseru’n electronig gan TDL.

Noddwyr

Diolch i Garej ELIM, Llangefni am eu cefnogaeth barhaus a hefyd i Crib Coch, Llanberis am noddi’r gwobrau.

https://secure.onreg.com/onreg2/front/step1.php?id=6394