Ffair Wanwyn Eglwys Glanogwen

14:00, 26 Mai

£5 oedolyn, pris gostyngedig i blant

Ffair Wanwyn gyda stondinau crefftwyr lleol…lluniaeth, cacennau ayb

Hwyl a chyfle i gefnogi crefftwyr lleol a chodi arian i’r Eglwys

Os hoffech gynnal stondin, cynnig cerddoriaeth byw neu rhyw syniad arall, cysylltwch â’r Parchedig Sara Roberts, Caplan Bro ar:

07967652981 neu ebostiwch: sararoberts@churchinwales.org.uk