Ffenast Siop

19:30, 16 Mai

£15 | £14 | £13

Cwmni Theatr Bara Caws 

“Ma menopos ‘di rhoi sbectol o wirionedd yn sownd ar y nhrwyn i, jysd weithia ma hi’n stemio.”Sioe un ddynes am Delyth yn ffeindio ei ffordd mewn bywyd yn sgil y menopos.Chwerthin, harthio, edliw a cholli deigryn – mi gewch chi’r cyfan.

Ymunwch â ni ar y daith arbennig hon, ac mae croeso i bawb, achos nid mater i ferched yn unig ydi’r menopos.

Mi fydd Siop Mirsi yma ar y noson hefyd felly dewch am noson o ymlacio a siopa!