Gerntle Good (Gareth Bonello)

19:00, 19 Ebrill

£8 ( £4 Plant hyd at 12 oed )

Bydd Gareth Bonello yn Llanfihangel-ar-arth fel rhan o’i Daith Wanwyn trwy Gymru a Lloegr eleni. Tocynnau ar gael gan meinir@cadwyn.com (01559-384378). Bydd y noson yn dechrau am 7pm, ond y drysau’n agor am 6.15pm a’r caffi ar agor am 6.30pm ar gyfer y te/coffi a chacen rhataf yn y gorllewin !