Gofal ein Gwinllan

10:00, 20 Ionawr

Am ddim

Cyfres o seminarau ar-lein yn trafod cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i lenyddiaeth a hanes Cymru a’r Iaith Gymraeg. 

Dyddiad:  Dydd Sadwrn 20 Ionawr

Amser: 10.00 – 11.30 am (paned a chlonc i ddilyn 11.30-12.00pm)

Siaradwyr gwadd a phynciau dan sylw:

Yr Athro Ceri Davies- John Williams (‘Yr Hen Syr’), Ystradmeurig, a’i fab, John Williams (1792–1858), Archddiacon Ceredigion a phrifathro Coleg Llanymddyfri.

Yr Athro Huw Pryce- John Williams (‘Ab Ithel’) a H. Longueville Jones.

Linc i gofrestru lle: 

https://bit.ly/48pebFW

Os hoffech fwy o wybodaeth cysylltwch ag Angharad.gaylard@stpadarns.ac.uk