Gofal ein Gwinllan

10:00, 24 Chwefror

Am ddim

Cyfres o seminarau yn trafod cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i hanes, iaith a diwylliant Cymru.  

Cynhelir y sesiwn nesaf: 

Dyddiad:  24 Chwefror

Amser:     10.00-11.30 am

               (paned a chlonc i ddilyn 11.30-12.00pm)

Siaradwyr gwadd a phynciau dan sylw:

Dafydd Glyn Jones – Owen Wynne Jones (Glasynys fel bardd, fel cofnodwr llên gwerina a thraddodiad ac fel un o arloeswyr y stori fer Gymraeg.

Robert Rhys – Nicander ‘Pêr Ganiedydd yr Eglwys yng Nghymru’ – a mwy

Mae’r linc i gofrestru isod:

https://bit.ly/48pj6Xs

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag: Angharad.gaylard@stpadarns.ac.uk