Gofal ein Gwinllan

10:00, 16 Mawrth

Am ddim

Sesiwn Gofal ein Gwinllan yn trafod cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i Hanes a Diwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg.

Dyddiad:  16 Mawrth

Amser:     10.00-11.30 am

(paned a chlonc i ddilyn 11.30-12.00pm)

Siaradwyr gwadd a phynciau dan sylw:

Dr Huw Tegid Roberts – ‘Elis Wyn o Wyrfai – y dyn iawn yn y lle iawn ar yr adeg anghywir?’

Dr Rhidian Griffiths – Emyniaduron Anglicanaidd Cymraeg y 19eg ganrif

Mae’r linc i gofrestru isod:

https://bit.ly/3ROmWlK

Am fwy o fanylion cysylltwch Angharad.gaylard@stpadarns.ac.uk