Golau Arall . Darlith a harwyddo llyfr newydd Glyn Price

14:00, 15 Mehefin

Am Ddim

Ymunwch a ni yn Storiel am bnawn yng nghwmni’r arlunydd tirwedd leol Glyn Price yn trafod ei waith ai llyfr llesiant newydd sydd wedi ei gyhoeddi gan Wasg Y Bwthyn Golau Arall

Mae’r gyfrol yma yn gyfuniad ysbrydoledig o eiriau gan yr artist a chasgliad o’i waith diweddar

Bydd cyfle i wrando ar yr awdur ar arlunydd tirluniau wrth iddo drafod ei waith ai lyfr.

Croeso cynnes i bawb