Golau Arall Darlith a harwyddo Llyfr newydd Glyn Price

14:00, 15 Mehefin

Am ddim

Ymunwch a ni yn Storiel am bnawn yng nghwmni’r arlunydd tirwedd leol Glyn Price yn trafod ei waith ai  llyfr llesiant newydd  sydd wedi ei gyhoeddi gan Wasg Y Bwthyn  Golau Arall 

Mae’r gyfrol yma yn gyfuniad ysbrydoledig o eiriau gan yr artist a chasgliad o’i waith diweddar

Bydd cyfle i wrando ar yr awdur ar arlunydd tirluniau wrth iddo drafod ei waith ai lyfr. 

Croeso cynnes i bawb