Golff Giamocs Porthmadog

10:00, 25 Mawrth – 18:00, 5 Ebrill

Oedolion yw £3.50 a Plant yn £2.50

Ydych chi’n chwilio am weithgaredd hwyl i ddiddanu’r plant dros Wyliau’r Pasg?

Mae Golff Giamocs Heol-y-Parc Porthmadog ar agor tan y 5ed o Ebrill ac ar gael i bob oed.

Mae’r cwrs ar agor o 10:00 – 18:00, a’n pris rhesymol i Oedolion yw £3.50 a Phlant yn £2.50.

Rydym yn derbyn taliadau cerdyn yn unig ac nid oes angen archebu ymlaen llaw.

Dewch draw i gael hwyl boed law neu hindda!! 

Am fwy o wybodaeth, dilynwch ni ar Instagram neu Facebook