Gweithdy Gyotaku hefo Jane Evans

11:30, 8 Mehefin

Am Ddim

Mae’n fraint cael gweithio ar y cyd hefo Pontio ar Ŵyl Môr i gyflwyno gweithdy difyr hefo artist lleol .

Bydd Cyfle i weld y technegau argraffu Siapanaidd GYOTAKU gyda’r artist Jane Evans yn Storiel, Amgueddfa Gwynedd o 11.30 hyd at 1.30 ar Fehefin yr 8fed.

Mae’r dechneg Gyotaku wedi gael ei ddefnyddio yn Siapan ers 1862 ac mae yn ffordd unigryw i ddogfennu creaduriaid y môr drwy roi haen o inc arbennig ar gnawd y creadur ai ymrwymo hefo defnydd .

Mae’r artist Jane Evans sydd wedi sefydlu ym Mhorthaethwy ers 2013 ac wedi arddangos ei gwaith yn rhyngwladol a bydd hwn yn gyfle gwych i weld yr artist yn arddangos y dechneg argraffu unigryw yma.

Mae mynediad i’r gweithdy am ddim. Dewch yn llu .