Gweledigaethau: Symposiwm Ellis Wynne

10:00, 18 Mai

£5

Cyfres o sgyrsiau wedi eu trefnu gan Gyfeillion Ellis Wynne ac Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Bangor.

Gydag Angharad Price, Robat Trefor a Dafydd Glyn Jones.

Tocynnau ar gael yn Siop Eifionydd, Porthmadog.