Gŵyl Caseg – Ffair Haf Ysgolion Penybryn ac Abercaseg

17:00, 15 Gorffennaf

Mynediad am ddim

Mae’r digwyddiad wedi’i ohirio tan 15 Gorffennaf oherwydd y tywydd.

Llwyth o weithgareddau – castell neidio, cerddoriaeth, bwyd, chwaraeon, stondinau, paentio wynebau, a llawer llawer mwy!

Croeso i bawb! Dewch yn llu i gael hwyl a sbri!