Gwyl Melangell

19:00, 24 Mai

£15

Noson o adloniant yn dathlu un o brif seintiau Cymru- Santes Melangell, nawdd sant ysgwarnogod a ffoaduriaid. Holl elw yn mynd at Apêl Eglwys Crist, Glanogwen & MAP (Medical Aid for Palestinians). 

Cerddoriaeth, barddoniaeth, chwedloniaeth a mwy yn olrhain stori Melangell a’i neges i ni heddiw- amgylcheddol, ysbrydol a chymdeithasol.  

Raffl ar y noson, a lluniaeth traddodiadol Palesteina yn yr egwyl. 

Am fwy o fanylion, neu i gynnig rhywbeth ar gyfer y Raffl, cysylltwch â

Parch Sara: 0796765981, sararobert@cinw.org.uk

FB: Caplan Bro