Gŵyl Talgarreg

14:00, 22 Mehefin

£3 i Oedolion, £1 i oed Uwchradd, Oed cynradd am ddim

  • Carnifal (thema: agored)
  • Mabolgampau
  • Ras Siôn Cwilt
  • Rownderi
  • Lluniaeth a BBQ

Yr oll i ddechrau am 2yp ar Gae’r Ysgol, Talgarreg. Dewch yn llu!