Gymanfa y Frenhines a’r Ffermwr Ifanc C.Ff.I Ceredigion

19:30, 3 Mawrth

£5

Gymanfa y Frenhines a Ffarmwr Ifanc C.Ff.I Ceredigion

yn Eglwys Sant Deiniol, Llanddeiniol.

Llywydd y gymanfa- Mrs Enfys Hatcher- Davies

Organydd- Mr Bryan Jones

Arweinwyr y Gymanfa- aelodau y mudiad.

Artistiaid- C.Ff.I Llanddeiniol a Llanwenog

Elusen y Gymanfa- Emlyn and Tivyside Parkinsons Support Group

Croeso cynnes i bawb!