Dro Bach Hanesyddol Diwrnod Sant Tudno

19:00, 5 Mehefin

I nodi Diwrnod Sant Tudno (Mehefin 5ed) bydd yr hanesydd Gareth Roberts o Menter Fachwen yn ein tywys o gwmpas y Gogarth, yn sôn am yr holl safleoedd hanesyddol (gan gynnwys Eglwys Sant Tudno) ynghyd a phytiau am hanes y dref a’r môr islaw.

Noswaith ddifyr! Addas i siaradwyr rhugl a siaradwyr newydd.

Cwrdd 7pm ym maes parcio pen y Gogarth, cychdaith heb fod yn heriol (tua 2 filltir), anaddas i bramiau a chadeiriau olwyn.