Hanner Tymor Mis Mai

10:00, 25 Mai – 16:00, 2 Mehefin

Dros hanner tymor mis Mai, rydym yn dathlu Wythnos Genedlaethol Garddio i’r Plant. Ymunwch hefo ni mewn gweithgareddau plannu ar gyfer y teulu oll ac i gael gweld ein gerddi ffurfiol a gwyllt. Bydd y gerddi yn llawn bywyd gwyllt y gwanwyn, felly defnyddiwch chwyddwydr er mwyn cael bod yn dditectif yr ardd a gweld pa fywyd gwyllt welwch chi! Ac os ydych chi’n edrych i gael ychydig o ymarfer corff, bydd gemau yn yr ardd a hwyl a sbri yng nghystadleuaeth taflu esgidiau glaw.