Helpu Ffermdy Mynachlog Fawr

13:51, 6 Chwefror – 13:52, 31 Mai

Allwch chi helpu Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur i drwsio ffermdy Mynachlog Fawr?

Yn 2024 mae’r Ymddiriedolaeth yn anelu at gynnal gwaith brys ac arolygon o’r ffermdy. Maent yn bwriadu gwneud cais i Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i ddarparu’r rhan fwyaf o’r cyllid, ac maent yn gobeithio codi’r arian cyfatebol trwy ariannu torfol cymunedol.

Adeiladwyd yr adeilad hanesyddol gradd II * hwn yn wreiddiol allan o weddillion Abaty Sistersaidd y 12fed Ganrif Ystrad Fflur, a’r fersiwn a welwch heddiw, yw’r fersiwn a ailadeiladwyd yn bennaf tua 1680. Yn eiddo i deuluoedd Stedman, Powell a Arch drwy gydol ei hanes, mae’r ffermdy trawiadol a hoffus hwn yn dal cyfoeth o hanes cymdeithasol ac amaethyddol i’r ardal.

O ran y gwaith arfaethedig, yn gyntaf, mae cefn y ffermdy yn dirywio ac mewn perygl o gwympo ac mae angen ailadeiladu rhan o’r wal gefn, ychwanegu sylfeini newydd, ac atgyweiriadau mewnol a wneir lle mae’r wal wedi dechrau chwyddo a phlastr yn cwympo i ffwrdd. Yn ail, gyda hen adeilad o’r fath mae yna ystod o faterion strwythurol sy’n gysylltiedig â strwythur y to a’r waliau blaen, y mae angen i’r Ymddiriedolaeth eu hasesu i sicrhau bod yr adeilad yn cael ei gadw yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Bydd yr atgyweiriadau hyn yn diogelu’r adeilad rhag dirywio ac yn helpu’r Ymddiriedolaeth tuag at eu nodau o ddiogelu’r ffermdy yn llawn a’i agor i’r cyhoedd yn ystod y blynyddoedd nesaf. I gael gwybod mwy am y prosiect a’r hyn y maent wedi’i gynllunio, cliciwch ar y ddolen isod.

A allwch chi gefnogi’r Ymddiriedolaeth gyda’i hymgyrch frys i atal dirywiad a cholli adeilad hanesyddol arwyddocaol?

Mynachlog Fawr Farmhouse – Emergency Works / Ffermdy Mynachlog Fawr – Gwaith Brys | Localgiving