Hwyl Haf Capel Coch

15:00, 27 Gorffennaf

Am ddim

Prynhawn o weithgareddau, BBQ a lluniaeth ar gyfer trigolion Capel Coch a’r cylch wedi ei drefnu gan aelodau Capel Tŷ Mawr.

3-5 o’r gloch, dydd Sadwrn, 27 Gorffennaf 2024.

Ar dir Tyddyn, Capel Coch, Llangefni, LL77 7UR (neu yn llofft y capel os yn bwrw glaw).