Hwyl i Holi- Noson banel o gwestiynau mawr, bach a gwirion

19:30, 23 Chwefror

£5

Dylan Iorwerth yn holi Dylan Lewis, Lowri Fron, Ioan Wyn Evans ac un gwestai dirgel.

Croeso i bawb.

Yr elw at Uned Cemotherapi Bronglais.

Dan adain: Undodiaid Aeron Teifi.