Lansiad | Cofio Dai – gol. Beti Griffiths

19:00, 10 Gorffennaf

Noson o adloniant i ddathlu a chofio Dai Jones Llanilar gyda John Davies Cwmbetws yn llywio’r noson.

Adloniant yng nghwmni Aled Wyn Davies, Ifan Tregaron, Linda Griffiths, Nest Jenkins a mwy!

Gweinir cawl, bara a chaws a phice ar y maen.Croeso mawr i bawb!

Bydd Awen Teifi yna ar y noson yn gwerthu copiau o’r gyfrol newydd, Cofio Dai, casgliad o ysgrifau gan rai o’r pobl oedd yn adnabod Dai Jones orau.

Croeso mawr i bawb!

Mae Cofio Dai ar gael nawr, £9.99.