Lansiad | Y Cysgod yn y Cof gan Bob Morris

19:00, 27 Mehefin

Am ddim

Dewch i ddathlu cyhoeddiad nofel gyntaf Bob Morris, Y Cysgod yn y Cof, ym Mhant Du gyda John Dilwyn Williams yn holi’r awdur.

Croeso mawr i bawb!