Lansiad Gobaith Mawr y Ganrif gan Robat Gruffudd ac Amser Drwg fel Heddiw gan Iwan Meical Jones

18:00, 4 Ebrill

Am ddim

Caiff Gobaith Mawr y Ganrif ei lansio’n swyddogol ym mwyty Ciao Ciao, Aberystwyth am 6 o’r gloch nos Iau, Ebrill 4ydd gydag adloniant gan Fand Bach Geraint Lovgreen.

Cysylltwch â gwenllian@ylolfa.com os am fynychu’r noson.