Lansiad | Trigo gan Aled Emyr

19:00, 11 Ebrill

Dewch i ddathlu cyhoeddi nofel gyntaf Aled Emyr, Trigo!

Gwion Tegid fydd yn holi’r awdur, ac adloniant gan Kim Hon.