Marchnad Lleu

10:00, 20 Ebrill

Marchnad o gynnyrch, bwyd a chrefftau lleol ynghyd a lluniaeth rhâd a blasus. Bydd cyfle i ddawnsio Salsa a sesiwn gwneud papur. Stondin y Mis fydd Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru a bydd rhannu gwybodaeth gan Gofyn i Fi (Cymorth i Ferched). Croeso cynnes i bawb.