Marchnad Lleu

10:00, 15 Mehefin

Marchnad gynnyrch a bwyd lleol i bobol leol Dyffryn Nantlle. Caffi Tylluan yn gwerthu bwyd rhad a maethlon. Cewch ddysgu am waith Lysieuydd lleol, cyfle i ennill ar Bingo a sut i atal Strôc gan dîm o’r Adran Iechyd  Lleol. Stondin y Mis fydd Samariaid Gwynedd ac i’r crefftwyr – bwrdd cyfnewid defnydd a dafadd!

Croeso cynnes ichi gyd.