Mae’r Mynyddoedd yn Siarad’ – gwerth enwau lleoedd Darlith gan Ieuan Wyn

14:00, 24 Mai

Am Ddim

Bydd y darlith hon gan y Prifardd Ieuan Wyn yn canolbwyntio ar ystyron a hanes nifer o enwau lleoedd yn Eryri. Bydd cyfle i glywed am darddiad rhai o’r enwau hynod gyfoethog sydd yn yr ardal a chael cip ar hanes yr amgylchedd naturiol a’r gymdeithas gynnar drwyddynt, gan godi ymwybyddiaeth o’u gwerth a’r pwysigrwydd o’u gwarchod i’r dyfodol.

Ariannwyd y darlith yma gan Gronfa Ffyniant Lleol