Noson yn Eglwys Talgarreg

19:00, 23 Mai

Noson yn Eglwys Talgarreg gyda chwmni Adran Bentre’ Talgarreg.

Llywyddion: Cenfil ac Iona Reeves, Garreg Wen

Cyfraniadau’r noson i’w rhannu rhwng Eglwys Talgarreg a’r Adran