NOSON GOMEDI GYMRAEG

20:00, 16 Chwefror

£6

NOSON GOMEDI GYMRAEG gydag Aled Richards, Gary Slaymaker, Steffan Evans a Fflur Pierce. 8pm-10pm. Dewch a’ch poteli eich hunain. Bydd cacs a the hefyd ar werth. Bydd y noson hon yn cychwyn “Clwb Gwanwyn” o ddigwyddiadau misol yn y neuadd. Gwybodaeth a thocynnau ar gael gan meinir@cadwyn.com (Tel 01559-384378). Anfonwch i ymuno a’n rhestr ebostio i gael y wybodaeth yn syth am ein digwyddiadau