Oedfa Blygain

17:00, 7 Ionawr

Am ddim

Oedfa Blygain

Yng nghapel y Tabernacl, 81 Merthyr Road, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1DD, ddydd Sul, 7 Ionawr 2024, am 5.00pm. Wedi ei threfnu gan Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd. Manylion pellach: gwybodaeth@cwmpawd.org. Croeso cynnes i bawb.