Oedfa i Ddysgwyr

10:30, 3 Mawrth

Cynhelir Gwasanaeth i Ddysgwyr a Siaradwyr Newydd gan Eglwys Efengylaidd Aberystwyth yn Neuadd Llanfarian, 10.30 fore Sul 3 Mawrth. Croeso cynnes i bawb.