Opera Canolbarth Cymru: Verdi’s Macbeth

19:30, 9 Mawrth

Safonol: £22.50 Dros 60: £20 Dan 18 / Myfyrwyr: £5

Mae un o ddramâu mwyaf Shakespeare hefyd yn un o operâu mwyaf Verdi.

Dewch i brofi hanes gwefreiddiol am bŵer, ystryw a chwymp echryslon wrth i Macbeth, cadfridog dewr, ildio i berswâd ei wraig, sy’n arwain at ymgyrch ddidrugaredd i ennill g orsedd yr Alban. Sgôr syfrdanol Verdi, gyda’i felodïau ysgubol a’i harmonïau cywrain, sy’n gyrru’r naratif seicolegolg wefreiddiol ac mae Act 4 yn cyflwyno tro modern gyda’r corws hiraethus o ffoaduriaid.

Caiff yr opera ei chanu yn Saesneg, gyda chyfeiliant Ensemble Cymru, cast eang a chorysau cymunedol. Cyflwyna Opera Canolbarth Cymru ei gynhyrchiad cyntaf erioed o Macbeth Verdi fel uchafbwynt tymor Shakespeare.