Parêd Gŵyl Dewi Llanbed

11:00, 2 Mawrth

Dechre y tu allan i Ysgol Bro Pedr – Campws Hŷn am 11 a.m.

Dewch yn Llu!

Bydd y parêd yn dod i ben yng Nghanolfan y Celfyddydau ar gampws
y Brifysgol.

11.00 a.m. – Parêd drwy’r dref;

11.20 a.m. – Croeso gan Faer y Dref yn Neuadd y Celfyddydau + Gair gan ein Haelod Seneddol, Ben Lake;

11.30 a.m. – Corisma;

11.45 a.m. – Siani Sionc;

12.15 p.m. – Arweinydd gwadd y parêd – Rob Phillips;

12.30 p.m. – Ysgol Bro Pedr;

12.45 p.m. – Côr Meibion Cwmann a’r Cylch;

1.00 p.m. – Cyflwyno gwobrau i’r plant a buddugwyr ffenestri gorau’r dref;

1.15 p.m. – Tynnu’r raffl;

1.20 p.m. – Canu cynulleidfaol i orffen.