Parti Rali CFfI Môn

19:30, 15 Mehefin

£15 (£10 i aelodau)

Dathliad Ffermwyr Ifanc Môn ar ôl y Rali!

Bydd Fleur de Lys yn chwarae yn Nhafarn Gymunedol Yr Iorwerth.

Bydd y tocynnau ar gyfer y Parti Rali ar gael yn ystod diwrnod y Rali, neu ar y drws – croeso i bawb ymuno, ond rhaid bod dros 18 os nad ydych yn aelod o CFfI Ynys Môn!

£15 y tocyn, neu £10 i aelodau!