Y Proms DU yn y Parc – Plas Newydd

19:30, 7 Medi

Views of the house with Menai Strait and Snowdonia in the background at Plas Newydd House and Garden, Anglesey

Ymunwch â ni am noson o gerddoriaeth a dawnsio dan y sêr ym Mhlas Newydd
Dewch i ymlacio ar lannau Afon Menai a mwynhewch noson fythgofiadwy o gerddoriaeth wrth i ni groesawu Proms y DU yn y Parc  i brydferthwch Tŷ a Gardd Plas Newydd. P’un a ydych yn mwynhau siglo i symffonïau diamser neu ddawnsio i guriadau Cerddorfa Anthemau Dawns, mae yna rywbeth at ddant pawb.

Proms y DU yn y Parc
7 Medi, 7:30pm

Ymunwch â Proms y DU yn y Parc ac ambell i westai arbennig wrth iddynt berfformio rhai o ddarnau cerddorol mwyaf poblogaidd y wlad o fyd y teledu, theatr a ffilm. Dewch i brofi’r diweddglo gorfoleddus yn cynnwys yr holl glasuron o Noson Olaf y Proms.