Sesiwn galw heibio Heuldro

14:00, 23 Mai

Galwch heibio i Ganolfan Cefnfaes, Bethesda am sgwrs ar 23 Mai rhwng 14:00-19:00. Gallwn ddweud mwy wrthych am sut y gallai eich adeilad cymunedol neu eiddo busnes elwa o drydan glân fforddiadwy trwy ein rhaglen Heuldro