Sesiwn hwyl Nintendo Gogledd Cymru

11:30, 18 Mai

Am Ddim

Mae’n fraint croesawy mudiad Nintendo North Wales i Storiel am pnawn o Gemau, Gwobrau a Gweithio ar y Cyd. Dewch ach Switch ,DS neu Game Boy gyda chi i cael cymeryd rhan mewn cystadleuaeth Gemau. Croeso cynnes i Bawb