Sesiwn Stori

13:30, 11 Gorffennaf

Am ddim

Canu, stori, cymdeithasu, ymlacio a mwynhau! Ymunwch gyda ni yn y sesiwn stori yma yn Y Llyfrgell yn Y Gât yn San Clêr. Cysylltwch gyda gwyneth@mgsg.cymru i gofrestru neu am wybodaeth pellach.