Sesiwn trafod daucanmlwyddiant Pont Menai 2026

10:00, 17 Ebrill

Bydd Storiel ,Amgueddfa Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Treftadaeth Menai ar syiadau i ddathlu daucanmwyddiant Bon’t Menai yn 2026.

 Mae 2026 yn nodi 200 mlynedd ers adeiladu’r enwog Bont Menai. Mae Treftadaeth Menai yn awyddys i glywed syt y hoffai trigolion Gwynedd  ddathlu’r achlysur gwych hwn? A fyddai’n well gennych sgyrsiau, gweithdai, neu unrhyw ddigwyddiadau eraill? Rhannwch eich barn drwy ymweld â Storiel a chymryd rhan mewn trafodaeth fywiog ar y ffordd orau i ni goffáu ein hanes.

Cawn  ddau sgwrs ragarweiniol am hanes Bont Menai, a thrafodaeth fywiog i ddilyn. Edrychwn ymlaen at glywed eich syniadau! Rydym yn gwerthfawrogi eich barn!

Bydd luniaeth o ddiodydd poeth a bisgedi ar gael

Am fwy o wybodaeth  ebostiwch   info@menaiheritage.org.uk